Regionalizarea României şi descentralizarea administraţiei publice | Regionalizare
Regionalizarea României şi descentralizarea administraţiei publice

 

În perioada următoare România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni (conform principiului european al subsidiarităţii) şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri guvernamentale şi programe europene.De aceea, demararea procesului de regionalizare şi continuarea descentralizării administrative şi financiare au fost incluse în Programul de Guvernare 2013-2016, ca două dintre cele mai importante obiective pentru perioada următoare (capitolul „Dezvoltare şi administraţie”).

Cele două direcţii de acţiune:

  • reorganizarea administrativ-teritorială, prin crearea cadrului instituţional regional pentru o mai bună funcţionare a administraţiei publice, şi
  • reforma administraţiei publice, prin descentralizare şi simplificarea legislaţiei şi a procedurilor administrative, pentru servicii publice mai eficiente, vor fi realizate în acelaşi timp, printr-o serie de măsuri susţinute în special în cursul anului 2013.

Misiunea principală a viitoarelor instituţii regionale este să ofere autorităţilor publice toate instrumentele necesare pentru proiectarea şi îndeplinirea strategiilor de dezvoltare echilibrată. Pe termen lung, efectul urmărit este modernizarea societăţii româneşti în ansamblul său, prin diminuarea dezechilibrelor existente între regiuni, prin corelarea diverselor politici guvernamentale sectoriale la nivelul regiunilor şi prin stimularea iniţiativelor regionale şi locale.

Regionalizarea şi descentralizarea nu reprezintă scopuri în sine sau cerinţe impuse: sunt proiectul nostru comun – al Guvernului, al administraţiei publice locale, al experţilor în dezvoltare regională, al elitei academice, al societăţii civile şi al tuturor grupurilor implicate – pentru o Românie modernă, competitivă, adaptată la realităţile globale.

Primii paşi au fost deja făcuţi:

  • cele 3 grupuri de lucru, reunite în Consiliul Consultativ pentru Regionalizare – CONREG, format din specialişti din mediul universitar şi academic, din aleşi locali, demnitari și reprezentanţi ai partidelor parlamentare şi din reprezentanţi ai societăţii civile – patronate, sindicate, ONG – se întâlnesc săptămânal,
  • au loc consultări permanente în cadrul Comitetului Interministerial pentru Regionalizare-Descentralizare – CTIRD, condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în calitate de președinte, împreună cu viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, în calitate de vicepreședinte, şi alcătuit din miniştri, miniştri delegaţi sau secretari de stat ai ministerelor implicate în procesul de descentralizare,
  • în acelaşi timp, în ministere şi în celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale au fost constituite grupuri de lucru interne, care vor elabora proiectele de acte normative necesare pentru transferul competenţelor, dinspre administraţia centrală către unitățile administrativ-teritoriale: regiuni, județe, municipii, orașe și comune,
  • au fost organizate întâlniri şi dezbateri cu experţi din statele UE care au aplicat deja astfel de procese, cum sunt Franţa, Italia, Polonia, Slovacia ş.a., cu organisme europene şi internaţionale.